AANGESLOTEN LEERBEDRIJVEN

AANGESLOTEN LEERBEDRIJVEN

PARTNERS BIJ HET PRAKTIJKLEREN

WIE ZIJN ONZE PARTNERS?

SWV Hout verzorgt de praktijkopleidingen niet alleen, maar doet dit met enkele partners. Zodat wij er met elkaar voor zorgen dat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd blijft.

SWV Hout is voor de leerling de spil tussen deze partijen.

DE PRAKTIJKOPLEIDER

DE PRAKTIJKOPLEIDER BEPAALT DE TOEKOMST

Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is de begeleiding van leerlingen binnen de bedrijven de taak van de praktijkopleiders.

Het is een intensieve vorm van begeleiding. De praktijkopleiders staan niet alleen. SWV Hout ondersteunt en ontlast de praktijkopleiders.

In de leerwerkplaats van SWV Hout is er voor de leerling een instructeur. Hij houdt de voortgang in de gaten en stuurt bij daar waar dat nodig is. In de leerwerkplaats is er ruimte en tijd om leerlingen te trainen en bij te scholen in specifieke vaardigheden.

De praktijkopleider en de verantwoordelijke theoriedocent zien erop toe dat elke leerling de vereiste lesblokken met goed gevolg doorloopt. De opleiding wordt afgesloten met een ‘proeve van bekwaamheid’ op een van de negen regionale examencentra. Als de leerling tijdens deze dag kan laten zien dat hij of zij vakbekwaam is, dan krijgt hij van de school het landelijk erkende vakdiploma.

Praktijkopleiders krijgen ook ondersteuning van de opleidingsadviseur van Stichting HOUTDATWERKT .

DE VOORDELEN VOOR UW BEDRIJF

Via het Samenwerkingsverband werken de leerlingen in verschillende bedrijven. Zo leren ze allerlei bedrijfsculturen en uiteenlopende producten en productieprocessen kennen.

Kortom, ze worden breed opgeleid. Leerlingen zijn daardoor beter in staat om na de opleiding een bewuste keuze te maken.

Tijdens de opleiding krijgt elke leerling zes weken per jaar extra praktijkscholing in de leerwerkplaats van SWV Hout. Gekwalificeerde instructeurs bieden daar oefeningen in verschillende technieken die op de bedrijven misschien onderbelicht blijven of waarin de betrokken leerling duidelijk bijscholing nodig heeft. Het werk van uw praktijkopleider wordt hierdoor verlicht.

Bij ons samenwerkingsverband ligt het slagingspercentage hoger dan het landelijk gemiddelde van leerlingen die via individuele bedrijven worden opgeleid. Het systeem van roulatie, de extra training in de leerwerkplaats en de intensieve begeleiding leiden kennelijk tot betere prestaties. Tekenend is ook dat veel leerlingen na het voltooien van hun opleiding bij één van de aangesloten bedrijven aan de slag gaan.

Omdat de leerling in dienst is bij de Stichting Praktijkopleiding Houtverwerkende Industrie hebben de aangesloten bedrijven minder administratie. De werving, sollicitatieprocedure, arbeidsrechtelijke zaken en de salarisbetaling worden door de stichting geregeld. Doordat dit soort diensten collectief georganiseerd worden en omdat de bedrijven alleen hoeven te betalen voor de gewerkte uren (dus niet bij ziekte e.d.), is het doorgaans goedkoper om via het Samenwerkingsverband op te leiden dan individueel.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Educatie Beroepsonderwijs bepaalt de Stichting Hout en Meubel welke bedrijven voldoen aan de eisen voor het verzorgen van de basisberoepsopleiding.

Bedrijven die niet aan álle eisen voldoen, kunnen toch deelnemen aan het Samenwerkingsverband. Na uw aanmelding zal de opleidingsadviseur van SH&M contact met u opnemen.

SWV Hout regelt de indeling van de leerlingen bij de deelnemende bedrijven, ziet toe op het functioneren van de leerlingen en bewaakt de voortgang van de opleiding.

SWV Hout vertegenwoordigt veel bedrijven en kan daardoor op het gebied van public relations meer bewerkstelligen dan een individueel bedrijf.

SWV Hout plaatst advertenties, organiseert excursies, stages, open dagen en onderhoudt op allerlei terreinen contact met het bedrijfsleven, scholen en bedrijfstakfondsen.

Scholing werknemers

SWV Hout is aangesloten bij Houtcirkel, een initiatief van zeven Samenwerkingsverbanden van de timmerindustrie

De samenwerkingsverbanden delen hun ervaring met het verzorgen van opleidingen op het gebied van mbo opleidingen en cursussen voor de houtverwerkende industrie.

De deelnemende samenwerkingsverbanden van Houtcirkel zijn door de Stichting Hout dat Werkt erkend als Samenwerkingsverband in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en zijn door Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT) erkend als uitvoerder van scholingstrajecten voor de timmerindustrie.

Met Houtcirkel zijn deze ervaringen en kennis in een gemeenschappelijk aanbod gebundeld. Zowel op het gebied van het uitvoeren van regulier onderwijs, praktijkopleidingen als met cursussen en trainingen.

Het cursusaanbod

U kunt altijd terecht bij ons met uw vragen omtrent opleidingen en cursussen. Het uitgebreide cursusaanbod is terug te vinden op de website van de Houtcirkel

AANGESLOTEN LEERBEDRIJVEN

Bij de volgende bedrijven kun je praktijkleren:

LEERBEDRIJF PLAATS
Van den Hondel Prefab Waddinxveen
Houtindustrie de Hoef Amersfoort
Soest
Hardinxveld Giessendam
Laren
Hilversum
Bergambacht
Bergambacht
Goudriaan
Ottoland
Groot Ammers
Groot Ammers
Loosdrecht
Hardinxveld Giessendam
Sliedrecht
Deurenfabriek van der Plas Hardinxveld Giessendam
Maaldrift Wassenaar

Het samenwerkingsverband regelt het voor jou!

GEGEVENS

SWV Hout
Johan de Wittlaan 11 Achter
3445 AG Woerden
T: 0348 – 43 28 32
F: 0348 – 43 43 45

info@swvhout.nl

BEKIJK DE FOLDER MBO-OPLEIDINGEN

Bekijk de folder van SWV Hout

BEKIJK DE FOLDER MBO-OPLEIDINGEN

Bekijk de folder van SWV Hout

OVER SWV HOUT

PARTNERS

SWV Hout verzorgt de praktijkopleidingen samen met een aantal partners. Lees meer

UITZENDKRACHTEN

Om oud-leerlingen en oud-werknemers voor de bedrijfstakken te behouden is SWV Hout Personeelsdiensten opgericht. Lees meer

SWV Hout Woerden